Generátor náhodných čísel – Generator-cisel.czGenerator-Cisel.cz

Generátor čísel – 1 číslo s časovačem

Jedno číslo s časovačem

Nastavte rozsah počtu číslic OD - DO pro velikost výsledných čísel a časový interval po kterém se vygeneruje nové číslo.

Počet číslic: OD: Do: Čas (s):

Vaše nové číslo:

667

Doplňkové informace ke generátoru čísel s časovačem

Generátor jednoho čísla s časovačem a možností nastavit rozsah čísel od – do. Generátor generuje čísla podle Vašeho nastavení a po nastaveném čase automaticky vygeneruje nové číslo se stejným nastavením.

Informace a příklady použití generátoru čísel:

Generátor čísel s časovačem je ideální např. pro losování čísel. Stačí nastavit rozsah čísel od – od, časový interval, po kterém se vygeneruje nové číslo a máte losovací zařízení hotové.

Jako všechny online aplikace má i můj generátor čísel svá omezení, která jej chrání proti úmyslnému přetěžování a pokusům o poškození systému. Omezení jsou v maximální velikosti generovaného čísla a v počtu čísel která jsou vygenerována za minutu. Každopádně limity jsou nastavené tak, aby na ně návštěvník při běžném používání nenarazil, nebo jen zcela výjimečně.

Ano tento generátor čísel s časováním a možností rozsahu čísel od - do je zcela zdarma a všechna vygenerovaná čísla můžete zdarma využít pro jakékoli soukromé či firemní účely.

Autor a provozovatel generátoru čísel (generator-cisel.cz) nenese a ani nemůže nést žádnou odpovědnost za generovaná čísla, jejich použití ani jakékoli jiné využití. Systém generátor čísel (generator-cisel.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí.

Slovník pojmů

Permutace

Permutace

16. 7. 2024

Uspořádání prvků množiny do určité posloupnosti nebo řádu. Permutace představují základní koncept v matematice a informatice.

Bitwise Operation

Bitwise Operation (Bitová operace)

1. 7. 2024

Bitwise operation (bitová operace) je operace, která se provádí na jednotlivých bitech binárních čísel.

Nonce

Nonce

22. 6. 2024

Nonce je zkratka z anglického výrazu „number used once“ (číslo použité jednou). Jedná se o náhodné nebo pseudonáhodné číslo.

Entropy (Entropie)

20. 6. 2024

Entropie je míra náhodnosti nebo nejistoty v systému. V kontextu generování čísel a kryptografie se jedná o množství nepředvídatelnosti v generovaných číslech.

Seed

Seed (Semínko)

Seed (semínko) je počáteční hodnota nebo sada hodnot, která se používá k inicializaci pseudonáhodného generátoru čísel (PRNG).

Novinky

3 Aktualizace

22. 6. 2024

Celý systém byl od základu přepracován a převeden do jiného programovacího jazyka. Systém generátoru čísel nyní běží na základech systému WordPress a je plně šablonovatelný a snáze udržovatelný. Změnou prošlo i jádro generátoru, tedy samotný algoritmus pro generování čísel. Samotnou kapitolou je pak vzhled aplikace, kdy jsem se snažil udržet maximum z původního jednoduchého a […]

2 Aktualizace

8. 5. 2022

Aktualizace přináší spíše kosmetické úpravy vzhledu a fungování aplikace, ale hlavně byl spuštěný nový generátor čísel nazvaný jedna číslice. Tento nový generátor je optimální např. pro losování náhodných čísel. – Přibyla nová strana, která zobrazuje jednu náhodnou číslici od 0 do 9 s automatickou aktualizací. Více viz 1 číslice. – Upravena strana Kontakty.

1 Aktualizace

6. 11. 2019

Po více než roce prošla place generátoru čísel velkou aktualizací, která zahrnovala nový vzhled a zcela nové rozhraní, které umožňovalo pohodlnější a zábavnější práci s celým generátorem čísel. – Aplikace prošla úpravou ochrany osobních údajů, nyní je plně anonymizovaná a obsahuje informace o tom které údaje a jakým způsobem jsou zpracovány. – Přidány nové strany: Další […]

První spuštění generátoru čísel

15. 8. 2018

15.8.2018 – první spuštění generátoru čísel www.generator-cisel.cz do ostrého provozu. Po několika týdenním vývoji byla poprvé spuštěna aplikace pro generování náhodných čísel.

Historie novinek >>

Máte nápad na vylepšení? Našli jste nějaký nedostatek nebo chybu? Nebo nám prostě chcete jen něco napsat? Můžete nás kontaktovat na emailovou adresu info@generator-cisel.cz, nebo navštivte stranu Kontakty, kde naleznete i kontaktní formulář.

Autor generátoru náhodných čísel nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití čísel, jejich zapomenutí atp. Čísla nejsou nikde ukládána ani nahrávána! Není tedy možné je vygenerovat znovu, zaslat atp. Systém generátor náhodných čísel (Generator-cisel.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete na straně Ochrana osobních údajů

Generator-cisel.cz