Generátor náhodných čísel – Generator-cisel.czGenerator-Cisel.cz

Generátor náhodných čísel – Random number generator

Služba generátor náhodných čísel, zdarma pro Vás.

V generátorech níže si můžete vygenerovat čísla podle libovolného nastavení. Žádná generovaná čísla ani Vaše osobní údaje nejsou ukládány.

Čísla podle obsahu

Zvolte, kolik číslic má obsahovat výsledné číslo a počet čísel, které se mají vygenerovat. Můžete zvolit i jaké číslice mají výsledná čísla obsahovat.

Počet číslic:
Počet čísel:

Jaké číslice má číslo obsahovat:

Vaše nová náhodná čísla:

Doplňkové informace ke generátoru čísel podle obsahu

S naším generátorem čísel (rng - random number generator) můžete snadno vytvořit bezpečná číselná hesla, nebo vygenerovat sady náhodných čísel pro sázkové hry, nebo jiné číselné hry.

Generátor čísel používá vlastní algoritmus pro generování náhodných čísel. Plus můžete generovat až 500 čísel najednou.

Informace a příklady použití generátoru čísel:

Generátor je již v základu nastavený na nejčastější délku číselných hesel a to 10 znaků. Délku číselného hesla můžete nastavit až na 150 znaků (číslic).

Na generování čísel pro sázkové hry využijete generátor podle rozsahu, kde můžete nastavit rozsah čísel od - do a počet generovaných čísel. Např. Když je sázková hra tvořena 6 losovanými čísly z řady 49 čísel. Stačí generátor nastavit na čísla od 1 do 49 a počet generovaných čísel na 6 a máte nová náhodně generovaná čísla pro hru.

Ano tento generátor čísel je zcela zdarma a všechna vygenerovaná čísla můžete zdarma využít pro jakékoli soukromé či firemní účely.

Tento generátor čísel využijí jednotlivci, firmy i zájmové skupiny. Zkrátka všichni, kteří potřebují náhodně generovaná čísla například pro číselné hry, vědecké účely, šifrovací klíče, statistické vzorkování, číselná hesla, pin kódy a mnoho dalšího.

Autor a provozovatel generátoru čísel (generator-cisel.cz) nenese a ani nemůže nést žádnou odpovědnost za generovaná čísla, jejich použití ani jakékoli jiné využití. Systém generátor čísel (generator-cisel.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí.

Slovník pojmů

Permutace

Permutace

16. 7. 2024

Uspořádání prvků množiny do určité posloupnosti nebo řádu. Permutace představují základní koncept v matematice a informatice.

Bitwise Operation

Bitwise Operation (Bitová operace)

1. 7. 2024

Bitwise operation (bitová operace) je operace, která se provádí na jednotlivých bitech binárních čísel.

Nonce

Nonce

22. 6. 2024

Nonce je zkratka z anglického výrazu „number used once“ (číslo použité jednou). Jedná se o náhodné nebo pseudonáhodné číslo.

Entropy (Entropie)

20. 6. 2024

Entropie je míra náhodnosti nebo nejistoty v systému. V kontextu generování čísel a kryptografie se jedná o množství nepředvídatelnosti v generovaných číslech.

Seed

Seed (Semínko)

Seed (semínko) je počáteční hodnota nebo sada hodnot, která se používá k inicializaci pseudonáhodného generátoru čísel (PRNG).

Novinky

3 Aktualizace

22. 6. 2024

Celý systém byl od základu přepracován a převeden do jiného programovacího jazyka. Systém generátoru čísel nyní běží na základech systému WordPress a je plně šablonovatelný a snáze udržovatelný. Změnou prošlo i jádro generátoru, tedy samotný algoritmus pro generování čísel. Samotnou kapitolou je pak vzhled aplikace, kdy jsem se snažil udržet maximum z původního jednoduchého a […]

2 Aktualizace

8. 5. 2022

Aktualizace přináší spíše kosmetické úpravy vzhledu a fungování aplikace, ale hlavně byl spuštěný nový generátor čísel nazvaný jedna číslice. Tento nový generátor je optimální např. pro losování náhodných čísel. – Přibyla nová strana, která zobrazuje jednu náhodnou číslici od 0 do 9 s automatickou aktualizací. Více viz 1 číslice. – Upravena strana Kontakty.

1 Aktualizace

6. 11. 2019

Po více než roce prošla place generátoru čísel velkou aktualizací, která zahrnovala nový vzhled a zcela nové rozhraní, které umožňovalo pohodlnější a zábavnější práci s celým generátorem čísel. – Aplikace prošla úpravou ochrany osobních údajů, nyní je plně anonymizovaná a obsahuje informace o tom které údaje a jakým způsobem jsou zpracovány. – Přidány nové strany: Další […]

První spuštění generátoru čísel

15. 8. 2018

15.8.2018 – první spuštění generátoru čísel www.generator-cisel.cz do ostrého provozu. Po několika týdenním vývoji byla poprvé spuštěna aplikace pro generování náhodných čísel.

Historie novinek >>

Máte nápad na vylepšení? Našli jste nějaký nedostatek nebo chybu? Nebo nám prostě chcete jen něco napsat? Můžete nás kontaktovat na emailovou adresu info@generator-cisel.cz, nebo navštivte stranu Kontakty, kde naleznete i kontaktní formulář.

Autor generátoru náhodných čísel nenese a ani nemůže nést žádnou zodpovědnost za použití čísel, jejich zapomenutí atp. Čísla nejsou nikde ukládána ani nahrávána! Není tedy možné je vygenerovat znovu, zaslat atp. Systém generátor náhodných čísel (Generator-cisel.cz) využíváte zcela na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete na straně Ochrana osobních údajů

Generator-cisel.cz