Generátor náhodných čísel – Generator-cisel.czGenerator-Cisel.cz

Slovník pojmů - Entropy (Entropie)

Domů » Slovník pojmů » Entropy (Entropie)

Co je to entropie?

Entropie je míra náhodnosti nebo nejistoty v systému. V kontextu generování čísel a kryptografie se jedná o množství nepředvídatelnosti v generovaných číslech. Vyšší entropie znamená vyšší úroveň náhodnosti a obtížnější předvídatelnost.

Význam entropie

Entropie je klíčová pro bezpečnost v kryptografii a generování hesel. Vysoká entropie zajišťuje, že generovaná čísla nebo hesla jsou obtížně předvídatelná, což zvyšuje jejich odolnost vůči útokům.

Jak funguje entropie?

Entropie se měří v bitech. Jeden bit entropie představuje binární rozhodnutí, které může mít dvě hodnoty (například 0 nebo 1). Více bitů entropie znamená více možných kombinací a tím vyšší úroveň náhodnosti.

Zdroje entropie

Existuje několik způsobů, jak získat entropii pro generování náhodných čísel:

Entropie v kryptografii

V kryptografii je entropie klíčová pro generování bezpečných klíčů, nonce a dalších náhodných hodnot. Nedostatečná entropie může vést k předvídatelnosti a tím k bezpečnostním rizikům.

Příklad entropie při generování hesel

Při generování hesel je důležité dosáhnout dostatečné úrovně entropie, aby bylo heslo bezpečné. Například, pokud používáte 12-místné heslo složené z náhodných znaků (malá a velká písmena, číslice, speciální znaky), může mít vysokou entropii, která činí heslo obtížně prolomitelné.

Výpočet entropie

Entropii lze vypočítat na základě počtu možných hodnot a jejich rozložení. Vzorec pro výpočet entropie (H) je:


kde kde 𝑝(𝑥) je pravděpodobnost výskytu hodnoty 𝑥.

Entropy Pool (Entropický bazén):

 

Entropie je základním konceptem v oblasti náhodnosti a bezpečnosti. Vyšší úroveň entropie zajišťuje vyšší úroveň nepředvídatelnosti a bezpečnosti, což je klíčové pro kryptografické aplikace a generování hesel. Správné pochopení a využití entropie je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dat a informací.